IDEA

Korte beschrijving van het project

Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.

Het IDEA-project focust in hoofdzaak op de millieustressoren met een sterk lokaal karakter zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai. De ruimtelijke- en tijdsresolutie van de reeds aanwezige meetnetwerken in Vlaanderen is ontoereikend, en de kostprijs voor verdere uitbouw hoog.
 
Een belangrijke dooelstelling van IDEA is het ontwikkelen van een meetnetwerk, waarbij door gebruik te maken van intelligentie, minder performante (en dus veel goedkopere) sensoren kunnen gebruikt worden met beperkt kwaliteitsverlies van de globaal verkregen data. De stijgende bandbreedte en de bedekkingsgraad van computernetwerken, alsook ontwikkelingen in distributed computing, laten toe om met behulp van dergelijke meetnetwerken uitgebreide analyses uit te voeren zoals bijv. bronherkenning, het creëren van betrouwbare alarmen, of het aansturen van modellen voor korte-termijn voorspellingen.

IDEA is een 4-jaar durend SBO-project (Strategisch Basis Onderzoek), gefinancierd voor 240 persoonmaanden door het IWT Vlaanderen (Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en techniek in Vlaanderen). Het project heeft een primaire maatschappelijke finaliteit. IDEA ging officieel van start op 1 december 2008.

 

Agenda

Hoe meewerken?

Contacteer ons


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009